Naar hoofdinhoud

Woont u in een zorginstelling? Krijgt u thuis zorg? Of maakt u gebruik van dagbesteding? Bij de start van de zorg wordt er een zorgplan gemaakt. Daarin staat welke zorg u krijgt en welke afspraken daarover met u zijn gemaakt.

Aankruislijsten

Om het u gemakkelijk te maken, hebben we een formulier gemaakt waarin 3 aankruislijsten (checklists) staan, die u bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw zorgplan kunt gebruiken.

Download hier het formulier 'Checklist Zorgplan' (pdf). U kunt dit formulier helaas niet digitaal invullen. Om het te kunnen invullen moet u het dus eerst printen.

Let op: het zorgplan kan ook anders genoemd worden

Bijvoorbeeld

  • begeleidingsplan
  • zorgleefplan
  • ondersteuningsplan
  • persoonlijk plan
  • persoonlijk ontwikkelingsplan
  • individueel plan

Omdat daarmee ongeveer hetzelfde wordt bedoeld, kunt u de checklists ook daarvoor gebruiken.

Er zijn wel verschillen tussen de bovengenoemde plannen. Op de pagina ‘Persoonlijk plan - Zorg(leef)plan’ leest u meer over de verschillen tussen deze plannen.

Plichten van de zorgaanbieder

De zorgorganisatie of de zorg- of hulpverlener, waarvan u de zorg of hulp krijgt, moet

  • er voor zorgen dat uw zorgplan binnen 6 weken na het begin van de zorgverlening is opgesteld,
  • uw zorgplan minstens 2 keer per jaar met u of uw vertegenwoordiger bespreken. Als het nodig is, wordt het zorgplan al eerder aangepast.
twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliëntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact