Naar hoofdinhoud

De aanvraag van een Wlz-indicatie

Een Wlz-indicatie aanvragen doet u bij het CIZ via de post of met de computer:

Per post

CIZ
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Met de computer

Op de website van het CIZ kunt u lezen hoe u de aanvraag doet en wat er daarna gebeurt. 

Zelf een indicatie aanvragen of dit door iemand anders laten doen

Een Wlz-indicatie hoeft u niet persé zelf aan te vragen; u kunt dat ook door iemand anders laten doen (een gemachtigde). Dan moet u wel een machtigingsformulier meesturen met de aanvraag.

Veel gegevens nodig

Het CIZ heeft voor het beoordelen van de aanvraag gegevens nodig over:

  • u: naam en adres, zorgverzekeraar, handtekening;
  • uw situatie: een beschrijving door een dokter van uw aandoening(en) of beperking(en) (diagnose);
  • hoe u de zorg wilt invullen;
  • of u zorg thuis of in een instelling wilt krijgen en wie de zorg gaat leveren.

Gesprek met CIZ

Soms heeft het CIZ extra informatie nodig om uw aanvraag goed te beoordelen. Het CIZ belt u dan voor deze informatie of maakt een afspraak voor een huisbezoek.

U kunt familie of iemand anders uit uw omgeving vragen om bij dat gesprek aanwezig zijn.

Het indicatiebesluit

Na de beoordeling van uw aanvraag beslist het CIZ welke zorg u nodig heeft. Dat indicatiebesluit ontvangt u binnen zes weken via de post.

Vindt het CIZ dat u recht heeft op langdurige zorg? Dan staat in het indicatiebesluit welk zorgprofiel het beste bij u past. In het zorgprofiel staat welke zorg dat is. Het CIZ geeft het besluit door aan het zorgkantoor.

Let op: met het indicatiebesluit is uw zorg of persoonsgebonden budget nog niet geregeld. Daar is nog een aantal stappen voor nodig.

Meerzorg

Misschien heeft u meer zorg nodig dan in het best passende zorgprofiel beschikbaar is. Het CIZ geeft dan aan dat het zorgkantoor onderzoek moet doen naar 'meerzorg'.

U (of uw zorginstelling) kan zelf ook een aanvraag voor extra zorg doen bij het zorgkantoor. Meer informatie daarover vindt u in de flyer 'Factsheet extra zorg in langdurige zorg. Deze kunt u downloaden van de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Meer informatie over extra zorg en meerzorg.

Niet eens met het indicatiebesluit?

Als u het niet eens bent met het indicatiebesluit van het CIZ, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Dat moet wel binnen zes weken, nadat het CIZ het indicatiebesluit heeft verzonden, gebeuren.

Informatiefolder

Hier kunt u de informatiefolder 'Indicatiestelling Wet langdurige zorg' (pdf) downloaden.

 

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliƫntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliƫntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact