Naar hoofdinhoud

In de langdurige zorg zijn het persoonlijk plan en het zorgplan bedoeld om u als cliënt meer zeggenschap over uw leven te geven. Het zorgplan gaat vooral over de zorg die u nodig heeft. Het persoonlijk plan gaat over alle zaken die u belangrijk vindt in uw leven.

Het zorgplan of het persoonlijk plan worden soms anders genoemd

Bijvoorbeeld

 • begeleidingsplan
 • zorgleefplan
 • ondersteuningsplan
 • persoonlijk ontwikkelingsplan
 • individueel plan

Omdat het allemaal ongeveer hetzelfde betekent,  gebruiken we op deze website voor al die plannen alleen de woorden ‘zorgplan’ of ‘persoonlijk plan’.

Verschil tussen zorgplan en persoonlijk plan

Het persoonlijk plan

Het persoonlijk plan gaat over alle zaken die u belangrijk vindt in uw leven en gaat dus niet alleen over de zorg.

U maakt het persoonlijk plan zelf. In het plan beschrijft u uitgebreid hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is. Daarbij komt alles wat bij uw leven hoort aan bod, zoals

 • wat u belangrijk vindt voor uw manier van leven,
 • uw familie, vrienden en andere contacten,
 • uw activiteiten,
 • uw woonomgeving,
 • uw gezondheid,
 • enzovoort.

Bij het opstellen van uw persoonlijk plan kunt u hulp vragen aan mensen uit uw omgeving of aan een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE.

Het zorgplan

Het zorgplan maakt u samen met de zorgaanbieder en gaat vooral over de door die zorgaanbieder te leveren zorg.

In het zorgplan staan de afspraken over:

 • welke zorg u krijgt
 • voor hoe lang u die zorg krijgt
 • welke doelen u en de zorgaanbieder willen bereiken
 • welke zorgverleners bij uw zorg betrokken zijn en hoe zij zaken met elkaar afstemmen.

Volgens de Wlz moet de zorgaanbieder die afspraken twee keer per jaar met u bespreken.

Hulp bij het opstellen van een zorgplan

Als u een Wlz-indicatie heeft, heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Die kan u bijstaan bij het gesprek met uw zorgaanbieder over uw zorgplan. U hoeft daar niet voor te betalen.

Meer informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE.

Informatiefolder

Hier kunt u de informatiefolder 'Persoonlijk plan - Zorgplan' (pdf) downloaden.

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliëntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact