Naar hoofdinhoud

Om een beroep te kunnen doen op de langdurige zorg moet er aan een aantal regels worden voldaan. En er moeten afspraken worden gemaakt over welke zorg je krijgt, wie die levert en hoe die betaald wordt. Het kan zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

Welke stappen?

Om langdurige zorg te krijgen moet u een aantal stappen doorlopen. Daarbij zijn verschillende organisaties betrokken. Wij hebben die stappen voor u overzichtelijk op een rijtje gezet.

Stap 1

Zorg aanvragen bij het CIZ

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt:

 • of u recht heeft op Wlz­-zorg;
 • welke zorg u nodig heeft;
 • hoeveel zorg u nodig heeft.

U kunt zorg vanuit de Wlz online aanvragen via www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl. Liever per post aanvragen? Lees hier hoe dat moet. Het CIZ laat u daar­na weten of u in aanmerking komt voor zorg die geregeld is vanuit de Wlz. Als dat zo is, geeft het CIZ aan welke zorg dat is. Het CIZ geeft dit ook door aan het zorgkantoor.

Stap 2

Zorg zoeken met het zorgkantoor

Het zorgkantoor in uw regio:

 • zorgt voor voldoende zorgaanbieders;
 • maakt afspraken met de zorgaanbieders: over de door hen te leveren zorg;
 • voert de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. Met een pgb kunt u zelf de door u gewenste zorg regelen.

Er zijn 31 regionale zorgkantoren in Nederland. Wilt u weten onder welk zorgkantoor u valt? Kijk dan op: www.zn.nl/zorgverzekeraars/zorgkantoren

Stap 3

Zorg leveren

De gekozen zorgaanbieder of hulpverlener:

 • verleent de zorg waar u met het zorgkantoor voor heeft gekozen;
 • maakt goede afspraken met het zorgkantoor;
 • houdt rekening met uw wensen en behoeften;
 • evalueert met u regelmatig de aangeboden zorg.

Stap 4

Zorg betalen

Het zorgkantoor betaalt de zorg die geleverd wordt. Maar let op:

 • u betaalt zelf een deel van de kosten van de Wlz-­zorg: de eigen bijdrage;
 • het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van die eigen bijdrage;
 • ook als u in een Wlz­-instelling woont, kunnen sommige kosten voor eigen rekening komen;
 • heeft u een pgb? Dan worden de hulpverleners daaruit betaald via het zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Informatiefolder

Hier kunt u de informatiefolder 'Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?' (pdf) downloaden.

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliƫntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliƫntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact